top of page

Fysioterapi

  Undersøkelse

En grundig sykehistorie og undersøkelse er viktig for å få til en helhetlig vurdering av pasienten. En undersøkelse inneholder kliniske tester og en funksjons vurdering. Man ønsker å kartlegge både fysiske og psykiske faktorer, som kan bidra til en helhetlig forståelse av pasientens helsetilstand.  Ut i fra dette setter man en diagnose, som danner grunnlaget for målene med  behandlingen.

Ultralyd

Ultralyd brukes som en del av undersøkelsen. Ultralyd brukes for å bekrefte eller avkrefte ulike funn, etter den kliniske undersøkelsen. Fordelen med å bruke ultralyd er at man kan gjennomføre en dynamisk/ bevegende undersøkelse, samtidig som man får ett bilde av strukturene man ønsker å se på.  

Ultralyden brukes til å se på sener, slimposer, leddflater, og muskelvev, eller etter væskeansamlinger.

Ultralyd kommer ikke gjennom ben, og kan ikke brukes til å se inni ledd, eller strukturer som ligger inni ledd, eksempelvis korsbånd i kneet.  Da er det bedre med MR, RTG brukes ved mistanke om skader på skjelettet. 

Behandling

Behandlingen baserer seg på hva undersøkelsen kartlegger i forhold til diagnose, funksjon og totalbelastning (arbeid, fritid, hjem). Marianne benytter seg av både passive og aktive behandlingsmetoder. Hovedfokuset vil alltid være på en aktiv deltagelse av pasienten, for å få til en forbedring eller opprettholdelse av pasientens funksjon.

Oppfølging

og evaluering

Oppfølgingen gjøres med jevne mellomrom, hvor fokus vil være på progresjon av ulike trenings øvelser. Evalueringen av behandlingen innebærer retesting, og vurdering av smerteproblematikk/ og funksjonsnivå.

Riktig tilpasset trening har god dokumentert effekt i forhold til de fleste helseplager. 

bottom of page